dodaj postać lista postaci wideo gra
 
idea aktualności regulamin zespół

regulamin

1. Prawo zgłaszania postaci przysługuje każdemu użytkownikowi portalu, po zalogowaniu się.
  

2. Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na portalu.
 

3. Zgłoszenie zostanie opublikowane na portalu nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem że Redakcja ma prawo odmówić publikacji zgłoszenia:
3.1. dotyczącego osoby żyjącej,
3.2. napisanego w sposób rażąco niepoprawny językowo,
3.3. zawierającego informacje nieprawdziwe,
3.4. lub którego treść narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego, w tym jeśli dotyczy osoby, której działalność lub głoszone poglądy w istotny sposób odbiegają od uznawanych za dopuszczalne.

4. Decyzje Redakcji o odmowie publikacji zgłoszenia są ostateczne i nie podlegają jakimkolwiek zaskarżeniom ani odwołaniom.
 

5. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści. W przypadku otrzymania informacji, że dane zgłoszenie jest sprzeczne z zasadami portalu, narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich, Redakcja niezwłocznie usunie lub zmodyfikuje takie zgłoszenie.
 

6. Redakcja zastrzega sobie także prawo dokonywania skrótów otrzymanych zgłoszeń, jak równie poprawek stylistycznych i językowych. 6. Wysyłając zgłoszenie zgłaszający wyraża zgodę na publikację zgłoszenia na portalu, jak również na wykorzystywanie przez Redakcję całości lub dowolnych fragmentów zgłoszenia dla celów informacyjnych lub promocyjnych akcji społecznej "Polak Wszech Czasów” na portalu, innych stronach internetowych, w prasie, radio, telewizji i innych mediach.

 

 

GWIAZDY O SWOICH BOHATERACH