1.3.1810 

urodziny

 

17.10.1849 

śmierć

 
buduj linię życia
dodaj postać lista postaci wideo gra
 
idea aktualności regulamin zespół
Twoja ocena:
średnia ocena: 84%

Pokaż znajomym, że lubisz tę postać:

Podobne osoby:

Kazimierz Górski

Roman Dmowski

Władysław Anders

Stefan Wyszyński

Lech Kaczyński

Stefan Rowecki

Fryderyk Chopin

kompozytor pianista
Fryderyk Chopin
- kompozytor i pianista, współtwórca europejskiego romantyzmu. Chopin gry fortepianowej uczył się w Warszawie u Wojciecha Żywnego, następnie (w latach 1826–29) kształcił się pod kierunkiem Józefa Elsnera w Szkole Głównej Muzyki. Od 1818 roku występował na koncertach publicznych w Warszawie, w 1826 roku w Dusznikach, w 1829 w Wiedniu. W 1830 roku opuścił Warszawę, w 1831 osiedlił się w Paryżu. Początkowo często koncertował (Czechy, Niemcy, Wielka Brytania), zyskując sławę europejską, w późniejszym okresie poświęcił się głównie kompozycji i pracy dydaktycznej. Przyjaźnił się z George Sand, z którą odbył podróż na Majorkę, do Marsylii i Genui. Chopin utrzymywał kontakty z kołami europejskiej awangardy kulturalnej (Robertem Schumannem, Fryderykiem Mendelssohnem-Bartholdym, Franciszkiem Lisztem, Heinrichem Heinem, Honoriuszem Balzakiem, Edwardem Delacroix i innymi) i z emigracją polską (Adamem Mickiewiczem, Stefanem Witwickim, Janem Ursynem Niemcewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem, Jakubem Fontaną). Tworzył kompozycje fortepianowe: z orkiestrą - koncerty (f-moll 1829, e-moll 1830), "Rondo à la Krakowiak", wariacje na temat Mozarta. Skomponował też utwory solowe, m. in.  3 sonaty, 2 fantazje, 27 etiud, 25 preludiów, 16 polonezów, 57 mazurków, 19 walców, 19 nokturnów, 4 ballady, 4 scherza, 4 impromptus, Barkarola, Berceuse i inne drobne utwory. W twórczości Chopina można wyróżnić trzy okresy: do 1830 roku - okres młodzieńczy (wpływy wczesnoromantyczne), do 1839 - okres krystalizacji stylu o cechach romantycznych i narodowych, od 1839 - okres ostatni, mistrzowski, otwierający perspektywy postromantyczne. Styl Chopina łączy bogate treści emocjonalne z doskonałością formy. Chopin zespolił tradycje muzyki fortepianowej z inspiracjami polskiego folkloru muzycznego i polskich pieśni narodowych. Wykształcił specyficzny typ melodyki kantylenowej, wzbogacił zasób środków harmonicznych, m. in. dzięki wyzyskaniu właściwości tonalnych polskiej muzyki ludowej (skale, współbrzmienia). Stosował tempo rubato, polimetrię i polirytmię, rozwinął i zmodyfikował tradycyjne formy muzyczne (sonaty, etiudy, preludia), wniósł nowe elementy w zakresie stylizacji (tańce). Twórczość Chopina wywarła ogromny wpływ na muzykę drugiej połowy XIX i początku XX wieku, zwłaszcza kompozytorów neoromantycznych (Liszt, Wagner i innych) i przedstawicieli szkół narodowych (rosyjskiej, skandynawskiej). Dla uczczenia pamięci Chopina powołano wiele stowarzyszeń muzycznych jego imienia. Międzynarodowa Federacja Towarzystw Chopinowskich (od 1968 roku) skupia około 40 towarzystw, wśród nich Towarzystwo im. Fryderyka Chopina (założone w 1934 roku). Podjęto około 70 wydań zbiorowych dzieł Chopina (na świecie).
 

Galeriadodaj zdjęcie/film
Ciekawostkidodaj ciekawostkę
Linkidodaj link

POPARCIE

Piotr Polk
GWIAZDY O SWOICH BOHATERACH