18.2.1374 

urodziny

 

17.7.1399 

śmierć

 
buduj linię życia
dodaj postać lista postaci wideo gra
 
idea aktualności regulamin zespół
Twoja ocena:
średnia ocena: 63%

Pokaż znajomym, że lubisz tę postać:

Podobne osoby:

Joseph Conrad Korzeniowski

Jan Paweł II

Krzysztof Baczyński

Janusz Korczak

Fryderyk Chopin

Józef Piłsudski

św. Jadwiga

królowa
św. Jadwiga
- zaręczona w 1378 z Wilhelmem Habsburskim, po śmierci ojca przeznaczona przez matkę na tron polski zamiast starszej siostry Marii (wobec niechęci szlachty polskiej do męża Marii, Zygmunta Luksemburskiego). W 1384 roku przybyła do Polski i została koronowana. Pod naciskiem możnowładców krakowskich, dążących do unii z Litwą, zerwała zaręczyny z Wilhelmem i w 1386 roku poślubiła Jagiełłę. W 1387 roku przyłączyła do Polski Ruś Halicką zajętą przez Węgrów. Współdziałała w dziele chrystianizacji Litwy. Zwolenniczka pokojowego rozstrzygnięcia sporów polsko-krzyżackich, lecz domagała się zwrotu ziemi dobrzyńskiej. Była też przeciwna polityce księcia litewskiego Witolda, prowadzącej do zakwestionowania unii i uniezależnienia od Polski ziem litewsko-ruskich. Wykształcona, skupiła wokół siebie elitę umysłową Polski. Przyczyniła się do odnowienia w 1400 roku Akademii Krakowskiej.

Galeriadodaj zdjęcie/film
Ciekawostkidodaj ciekawostkę
Linkidodaj link

POPARCIE

Ewa Kasprzyk
GWIAZDY O SWOICH BOHATERACH