18.5.1920 

urodziny

 

1966 

Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski

Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski w Białymstoku. Metropolita krakowski ks. arcybiskup Karol Wojtył

 

16.10.1978 

wybór na papieża

Na drugim komklawe zwołanym po śmierci Jana Pawła I Karol Wojtyła został wybrany papieżem

 

13.5.1981 

zamach

podczas audiencji generalnej na placu Św. Piotra Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę

 

2.4.2005 

śmierć

 
buduj linię życia
dodaj postać lista postaci wideo gra
 
idea aktualności regulamin zespół
Twoja ocena:
średnia ocena: 44%

Pokaż znajomym, że lubisz tę postać:

Podobne osoby:

Stefan Rowecki

Kazimierz III Wielki

Roman Dmowski

Zbigniew Herbert

Kazimierz Górski

Józef Piłsudski

Jan Paweł II

papież
Jan Paweł II
- Karol Józef Wojtyła, błogosławiony, papież od 16 października 1978 roku, teolog i filozof. Od 1938 roku studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Próbował sił jako aktor (Studio 39, Teatr Rapsodyczny). Podczas II wojny światowej pracował fizycznie m. in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie (w latach 1941-45) przygotowując się do kapłaństwa (tajna nauka w seminarium w Krakowie). W 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1946-48 studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Od 1954 roku wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Wydziale Filozoficznym KUL. Od 1956 roku zastępca profesora i kierownik Katedry Etyki KUL. Od 1958 roku biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krakowski. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego. W 1967 roku został kardynałem. Pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski. W myśli filozoficznej Jana Pawła II najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej - zajmował się: podstawami etyki ("Zagadnienie podmiotu moralności", 1991), istotą miłości oblubieńczej ("Miłość i odpowiedzialność", 1960), antropologią filozoficzną ("Osoba i czyn", 1969), podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej. W tym też duchu podejmował niektóre problemy teologiczne ("U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II", 1972), rozwijane po 1978 w encyklikach doktrynalnych, m. in. "Redemptor hominis" (1979), "Dives in misericordia" (1980), "Dominum et Vivificantem" (1986), "Veritatis splendor" (1993), "Evangelium vitae" (1995). Problemy społeczne poruszył w encyklikach: "Laborem exercens" (1981), "Sollicitudo rei socialis" (1987), "Centesimus annus" (1991). Swoje poglądy filozoficzne rozwijał też w innych dokumentach papieskich (m. in. w adhortacjach "Familiaris consortio", 1981 i "Christifideles laici", 1988), a także encyklikach "Ut unum sint" (1995), poświęconej ekumenizmowi, i "Fides et ratio" (1998), dotyczącej relacji między filozofią a teologią. Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzowało otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne (104), mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój - orędzia na Światowy Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m. in. Asyż 1986, Warszawa 1999), audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła II szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002). Działalność Jana Pawła II odznaczała się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie (rozważania: "Przekroczyć próg nadziei" 1994), a do jej głównych wątków należała obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych (cykl katechez na temat teologii ciała oraz "Wyznania wiary" prowadzonych podczas audiencji generalnych). W 1984 rok przeprowadził reformę prawa kanonicznego, w 1992 roku opracował nowy "Katechizm Kościoła katolickiego" - pierwszy od soboru trydenckiego), zreorganizował też Kurię Rzymską. W czasie jego pontyfikatu odbyły się liczne kanonizacje (m..in.: M. Kolbego, królowej Jadwigi, J. Escrivá de Balaguera, ojca Pio) i beatyfikacje (m. in.: P. G. Frassatiego, Matki Teresy z Kalkuty, 108 Męczenników Polskich, Jana XXIII i Piusa IX). W latach 1991, 1992 i 2004 dokonał gruntownej reformy administracyjnej Kościoła w Polsce. Twórczość literacka Jana Pawła II (wydawana głównie pod pseudonimem Andrzej Jawień) obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-religijnej, dramaty ("Przed sklepem jubilera", "Brat naszego Boga"). W 1981 i 1982 na życie Jana Pawła II dokonano nieudanych zamachów (w 1981 roku został ciężko ranny na placu św. Piotra). W 1996 roku zostały opublikowane rozważania o kapłaństwie "Dar i tajemnica", w 2002 poemat
 
"Tryptyk rzymski", w 2004 "Wstańcie, chodźmy!", a w 2005 "Pamięć i tożsamość". W 1995 roku wydał list apostolski "Tertio Millenio adveniente", który rozpoczął duszpasterski program Kościoła katolickiego, przygotowujący Jubileusz Roku 2000. 24 grudnia 1999 roku uroczyście zainaugurował w Bazylice Św. Piotra obchody Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000 (zamknięte 6 stycznia 2001). W 1993 został odznaczony Orderem Orła Białego. W 2004 roku uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego. 13 maja 2005 papież Benedykt XVI wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, który trwał od 28 czerwca 2005 do 14 stycznia 2011 roku. 1 maja 2011 Jan Paweł II został beatyfikowany.

Galeriadodaj zdjęcie/film
Ciekawostkidodaj ciekawostkę
Linkidodaj link

POPARCIE

GWIAZDY O SWOICH BOHATERACH