30.4.1310 

urodziny

 

5.11.1370 

śmierć

 
buduj linię życia
dodaj postać lista postaci wideo gra
 
idea aktualności regulamin zespół
Twoja ocena:
średnia ocena: 90%

Pokaż znajomym, że lubisz tę postać:

Podobne osoby:

Władysław Anders

Kazimierz Górski

Jan Bytnar

Stefan Bryła

Fryderyk Chopin

Stefan Wyszyński

Kazimierz III Wielki

król
Kazimierz III Wielki
- król Polski, ostatni z dynastii Piastów. Dążył do wzmocnienia i przywrócenia całości Królestwa Polskiego, opierając się na sojuszu z Węgrami i papiestwem.

 W dniu 30 kwietnia 1310 r. przyszedł na świat w Kowalu na Kujawach Kazimierz III, syn Władysława Łokietka, ostatni Piast na polskim tronie i jeden z najwybitniejszych władców w dziejach naszego kraju. Był to jedyny polski król, z którego imieniem potomność na trwale związała przydomek Wielki. Toteż już Jego współcześni doceniali wysiłek monarchy uznając, że „…rządził on powierzonym sobie przez Boga królestwem dzielnie i z pożytkiem”, a po dzień dzisiejszy w powszechnej świadomości Polaków jest monarchą, który przede wszystkim „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Z zebranych dotąd informacji wynika, iż do dziś na terenie Polski i Ukrainy istnieje ponad 140 miast i miejscowości przyznających, że zawdzięczają królowi Kazimierzowi Wielkiemu najrozmaitsze dobrodziejstwa. Ponadto Jego imię nosi obecnie co najmniej 70 różnych instytucji, a przede wszystkim placówek oświatowych, szczepów i drużyn harcerskich, co dowodzi, iż król Kazimierz zajmuje bardzo ważne miejsce w świadomości społeczeństwa polskiego.Chcąc uczcić przypadający w dniu 30 kwietnia 2010 r. jubileusz 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego, 29 kwietnia 2008 r., na zaproszenie władz Kowala, przedstawiciele 18 miast do powstania lub rozwoju których przyczynił się ten monarcha założyli Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego (SMKKW), obecnie Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego (SKKW). Stowarzyszenie jest platformą współpracy osób, jednostek samorządowych i instytucji nauki, oświaty i kultury, które wspólnie upowszechniają ideę umocnienia państwa polskiego i dorobek ostatniego Piasta na tronie polskim. Organizacja jest otwarta dla wszystkich, którzy czują się w jakikolwiek sposób związani z postacią wielkiego monarchy. Jak czas pokazał, do grona tego przystąpiło już 36 miast i miejscowości, 24 szkoły i instytucje, które za patrona mają Kazimierza Wielkiego oraz 76 osób indywidualnych, bardzo wielu z tytułami naukowymi, w tym znani polscy historycy, profesorowie Antoni Barciak, Stanisław Kunikowski, Jacek Maciejewski i Jerzy Wyrozumski – Honorowy Członek SMKKW.
W polityce wewnętrznej dążył do centralizacji rządów (oparcie się na dobieranej przez króla radzie królewskiej oraz na urzędzie starostów). Pokonał opozycję wielkopolską pod przywództwem Maćka Borkowica. Popierał kolonizację wewnętrzną, rozwój miast, rzemiosła, handlu i górnictwa, głównie w Małopolsce. Przeprowadził kodyfikację prawa zwyczajowego (statuty wiślickie i piotrkowskie). W 1334 roku wydał przywilej dla Żydów. Uporządkował też podatki oraz dokonał reformy monetarnej, podniósł też stan obronności kraju, budując około 50 zamków. W 1364 roku założył w Krakowie pierwszy w Polsce uniwersytet.

O znaczeniu Kazimierza III Wielkiego w Europie świadczy powierzenie mu roli rozjemcy w sporze Luksemburgów z Habsburgami, a także zjazd wielu władców europejskich, który odbył się 1364 w Krakowie.

 

Galeriadodaj zdjęcie/film
Ciekawostkidodaj ciekawostkę
Linkidodaj link
GWIAZDY O SWOICH BOHATERACH