1530 

urodziny

 

22.8.1584 

śmierć

 
buduj linię życia
dodaj postać lista postaci wideo gra
 
idea aktualności regulamin zespół
Twoja ocena:
średnia ocena: 80%

Pokaż znajomym, że lubisz tę postać:

Podobne osoby:

Maksymilian Maria Kolbe

Kazimierz III Wielki

Roman Dmowski

Bolesław I Chrobry

Marek Edelman

Józef Piłsudski

Jan Kochanowski

poeta
Jan Kochanowski
- najwybitniejszy poeta Polski przedrozbiorowej, twórca polskiego języka literackiego. W latach 1544-49 studiował w Akademii Krakowskiej, w latach 1551-52 (także 1555-56) na uniwersytecie w Królewcu i 1552-55 w Padwie (w 1554 był "konsyliarzem nacji polskiej" w sporach między studentami). W latach 1556-59 odbył dwie podróże do Włoch i Francji (w 1559 roku zetknął się z Pierrem Ronsardem). W 1563 roku na dworze marszałka Firleja, następnie biskupa Padniewskiego i od 1564, za sprawą podkanclerza Myszkowskiego, dworzanin i jeden z sekretarzy Zygmunta II Augusta. Około 1570 roku porzucił dwór królewski i osiadł w Czarnolesie. Na elekcji w 1573 roku agitował za Henrykiem Walezym. Po 1575 roku związany z kanclerzem Janem Zamoyskim (który zjednał go dla polityki Stefana Batorego). Wprowadził literaturę polską w krąg wielkich literatur europejskich. Był twórcą - opartych na klasycznych wzorach greckich i łacińskich oraz literaturze włoskiego renesansu - nowożytnego języka i form poezji w Polsce. W swych dziełach dał najpełniejszy wyraz problematyki światopoglądowej i politycznej polskiego humanizmu XVI-wiecznego - od radosnej wizji uroków świata ("Pieśni", 1586), obywatelskiej publicystyki poetyckiej (poematy "Zgoda" 1564, "Satyr, albo Dziki Mąż" 1564), pieśni patriotyczne, m. in. "Pieśń o dobrej sławie", "Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów") i pochwały tradycjonalnej "wsi spokojnej, wsi wesołej" ("Pieśń świętojańska o sobótce", 1570), po pesymistyczną refleksję nad przyszłością skłóconego wewnętrznie państwa. Jest autorem pierwszej polskiej tragedii renesansowej pt. "Odprawa posłów greckich", wystawionej i wydanej w 1578 roku. Wyraz refleksji oraz rozpaczliwego buntu przeciw bezrozumnemu działaniu śmierci, znajduje ujście w sceptycznej konsolacji (cykl "Trenów"
 
1580, napisanych po śmierci córki Urszuli, należący do największych dzieł liryki polskiej). Jest również autorem licznych fraszek, pełnych realiów życia dworskiego oraz liryki religijnej (hymn "Czego chcesz od nas Panie..."). Przełożył też na język polski psalmy - "Psałterz Dawidów" (1579). Kochanowski tworzył także w języku łacińskim ("Lyricorum libellus", "Elegiarum libri IV, eiusdem Foricoenia"). Twórczość Kochanowskiego stała się wzorem dla wielu pokoleń poetów.
 

Galeriadodaj zdjęcie/film
Ciekawostkidodaj ciekawostkę
Linkidodaj link

POPARCIE

Renata Dancewicz
GWIAZDY O SWOICH BOHATERACH