18.11.1860 

urodziny

 

29.6.1941 

śmierć

 
buduj linię życia
dodaj postać lista postaci wideo gra
 
idea aktualności regulamin zespół
Twoja ocena:
średnia ocena: 56%

Pokaż znajomym, że lubisz tę postać:

Podobne osoby:

Jerzy Popiełuszko

Kazimierz Górski

Roman Dmowski

Jan Paweł II

Stefan Starzyński

Władysław Anders

Ignacy Paderewski

kompozytor polityk
Ignacy Paderewski
- pianista, kompozytor, polityk, działacz społeczny. 1872–78 studiował grę na fortepianie,
m.in.
u J. Śliwińskiego i J. Janothy, w Instytucie Muzycznym Warszawskim; 1876 Paderewski odbył podróż koncertową po prowincjonalnych miastach Rosji i północnej Polski; 1878 podjął pracę nauczyciela w Instytucie Muzycznym Warszawskim, rozwijając również działalność koncertową (w głównych ośrodkach europejskich) i kompozytorską; zdobył przyjaźń i poparcie
m.in.
H. Modrzejewskiej; kontynuował studia kompozytorskie w Berlinie (1881 u F. Kiela i 1884 u H. Urbana) oraz pianistyczne w Wiedniu (1884 u T. Leszetyckiego); 1885 został mianowany profesorem konserwatorium w Strasburgu; 1891–92 odbył pierwsze tournée po Stanach Zjednoczonych; 1896 zamieszkał w Morges (Szwajcaria), 1913 osiadł w Stanach Zjednoczonych; zyskał sławę jednego z najwybitniejszych pianistów świata; 1936 wystąpił w filmie L. Mendesa
Sonata księżycowa
; w twórczości kompozytorskiej, utrzymanej w stylistyce neoromantycznej, hołdował klasycznym formom (forma sonatowa, wariacje), nawiązywał do polskiej muzyki ludowej, stosował niekiedy archaizacje (popularny
Menuet G-dur
na fortepian); ważniejsze utwory:
Symfonia h-moll
(1907),
Koncert fortepianowy a-moll
(1888),
Fantazja polska
na fortepian i orkiestrę (1893), utwory fortepianowe,
m.in.
 
Humoreski koncertowe
(ze znanym
Krakowiakiem fantastycznym
), pieśni solowe, opera
Manru
(wystawienie Drezno 1901); 1935–40 współredaktor (z L. Bronarskim i J. Turczyńskim)
Dzieł wszystkich
F. Chopina. Działalność polityczną i społeczną rozpoczął przed I wojną światową, podejmując (głównie w Stanach Zjednoczonych) akcje na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości; wspierał finansowo wielu artystów i liczne przedsięwzięcia,
m.in.
ufundował 1898 konkurs kompozytorski w Dreźnie, 1910
Pomnik Grunwaldzki
w Krakowie, 1900 stworzył Fundusz im. I.J.Paderewskiego na nagrody dla kompozytorów amerykańskich; po wybuchu I wojny światowej założył (wraz z H. Sienkiewiczem) Komitet Pomocy Polskim Ofiarom Wojny z siedzibą w Vevey (Szwajcaria) i Polish Relief Fund w Londynie; 1917–18 reprezentował w USA paryski Komitet Narodowy Polski; 1918 wrócił do kraju; 1919 premier i minister spraw zagranicznych; zbliżony do ND; jako przedstawiciel Polski podpisał 1919 wersalski traktat pokojowy; 1920–21 delegat Polski przy Lidze Narodów; 1936 jeden z inicjatorów Frontu Morges; od 1940 przewodniczący Rady Narodowej we Francji, a następnie w Londynie; zmarł w USA, prochy sprowadzono 1992 do Polski.
Pamiętniki
(1939, wydanie polskie 1961, wydanie nowe 1992).

Galeriadodaj zdjęcie/film
Ciekawostkidodaj ciekawostkę
Linkidodaj link

POPARCIE

Numer Raz (Michał Witak)
GWIAZDY O SWOICH BOHATERACH