3.8.1901 

urodziny

 

1956 

Internowanie w Komańczy

Ks. kard. Stefan Wyszyński na werandzie domu SS. Nazaretanek.

 

20.6.1957 

Po uwolnieniu

Uroczystość Bożego Ciała w Warszawie celebrowana przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

26.8.1966 

Śluby Jasnogórskie

Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński podczas odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

 

28.5.1981 

Śmierć

Uroczystościom pogrzebowe odbyły przewodniczył sekretarz Stanu Watykanu kard. Agostino Casaroli

 
buduj linię życia
dodaj postać lista postaci wideo gra
 
idea aktualności regulamin zespół
Twoja ocena:
średnia ocena: 40%

Pokaż znajomym, że lubisz tę postać:

Podobne osoby:

Józef Piłsudski

Kazimierz III Wielki

Władysław Anders

Janusz Korczak

Stefan Starzyński

Stefan Rowecki

Stefan Wyszyński

Prymas Tysiąclecia
Stefan Wyszyński
- kardynał, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, mąż stanu.


Po studiach na KUL od 1930 profesor prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, także działacz Akcji Katolickiej i Chrześcijańskich Związków Zawodowych; 1932–39 redaktor naczelny „Ateneum Kapłańskiego”, od 1938 członek Rady Społecznej przy prymasie Polski.

Autor prac z zakresu społecznej nauki Kościoła (m.in. Zasięg i charakter zainteresowań katolickiej myśli społecznej 1937, Katolicki program walki z komunizmem 1937, Miłość i sprawiedliwość, napisana po 1940, wydanie 1993).


Okres okupacji niemieckiej spędził głównie w Kozłówce (Lubelszczyzna) i w Laskach koło Warszawy, z których środowiskiem, skupionym wokół księdza W. Korniłowicza, był związany od lat 30.; kapelan podwarszawskiej formacji AK, m.in. 1944 szpitala powstańczego w Laskach (pseudonim „Radwan II”).1945 kanonik włocławski i rektor seminarium we Włocławku; inicjator diecezjalnego tygodnika „Ład Boży”, 1946–48 biskup lubelski.


Od X 1948 arcybp gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; od 1953 kardynał.


W okresie nasilenia komunistycznej represji wobec Kościoła i społeczeństwa stanął w obronie chrześcijańskiej tożsamości narodu, inicjując zarazem politykę rozważnego układania stosunków z władzami państwowymi (1950 podpisał porozumienie regulujące stosunki państwo–Kościół); w okresie ponownego wzmożenia walki z Kościołem uwięziony (IX 1953) i pozbawiony władzy kościelnej, przebywał kolejno w Rywałdzie, Stoczku, Prudniku, Komańczy; podczas uwięzienia (wspomnienia Zapiski więzienne 1982) sformułował program wielkiej odnowy życia religijnego w Polsce pod nazwą Jasnogórskie Śluby Narodu (VIII 1956) i — stanowiącej ich kontynuację — nawiedzenia wszystkich polskich parafii przez kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej (od 1957). Opracował też założenia Wielkiej Nowenny przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski (1956–66); uwolniony X 1956, powrócił do Warszawy. 


W połowie lat 60. doszło do ostrego konfliktu prymasa Wyszyńskiego i Episkopatu z władzami państwowymi w związku z orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich, wzywającym do pojednania obu narodów (ze słowami: „... udzielamy przebaczenia i prosimy o przebaczenie”), oraz kościelnymi obchodami Millenium chrztu Polski.


Wyszyński uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykańskiego II, odegrał wielką rolę w organizacji polskich struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych, doprowadzając 1972 do ustanowienia nowych diecezji; uwieńczeniem dzieła życia Wyszyńskiego, zw. Prymasem Tysiąclecia, stał się wybór (1978) jego bliskiego współpracownika kardynała K. Wojtyły na papieża. W 1980–81 odegrał rolę mediatora między Solidarnością a władzami państwowymi, zwłaszcza przy rejestracji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. 


Wyszyński zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka, w tym prawa do wolności religijnej, prawa Kościoła do swobodnej działalności duszpasterskiej, jednocześnie dążył do moralnego odrodzenia społeczeństwa. W warunkach totalitarnego zniewolenia przyczynił się do tworzenia klimatu duchowej wolności, w którym mogły dojrzewać demokratyczne inicjatywy społeczne. Zbiory homilii, listów pasterskich i in. prace: 

List do moich kapłanów (1969), 
Kazania świętokrzyskie (t. 1–3 1974–76), 
Listy pasterskie Prymasa Polski 1946–1974 (1975),

Kościół w służbie narodu (1981),

Nauczanie społeczne 1946–1981 (1990)


Spuścizną prymasa Wyszyńskiego zajmuje się Prymasowski Instytut Jasnogórskich Ślubów Narodu.

W 1994 roku odznaczony pośmiertnie Orderem Orła Białego.

 

Galeriadodaj zdjęcie/film
Ciekawostkidodaj ciekawostkę
Linkidodaj link

POPARCIE

Andrzej Seweryn
GWIAZDY O SWOICH BOHATERACH